+34971491511

Houm ervaringen

We laten je de meest authentieke Mallorca zien

Huisregels

Spaans Wetsdecreet 1/2020, van 17 januari, tegen excessen in toerisme en ter kwaliteitsverbetering in toeristische gebieden (officieel staatsbulletin van De Balearen BOIB nr 10 van 23-01-2020)

De directie van etablissement Houm Hotels & Villas informeert u dat het voor gasten verboden is om in dit etablissement dingen te doen die leven, gezondheid of fysieke integriteit in gevaar brengen. Voorbeelden van deze verboden activiteiten zijn: van het ene balkon of raam naar het andere gaan, springen of zich laten vallen – in het zwembad of op welk doel dan ook – vanaf objecten die niet expliciet hiervoor bedoeld zijn.

Gasten die zich aan dergelijke gevaarlijke praktijken schuldig maken, worden door het management van het etablissement onmiddellijk uit het etablissement verwijderd, indien nodig met de hulp van wethandhavingsinstanties. Bovendien zullen deze gasten worden gesanctioneerd voor het plegen van een ernstige inbreuk op artikel 14 b) van Wetsdecreet 1/2020 en zullen zij een boete opgelegd krijgen van €6.001 tot €60.000 door de bevoegde autoriteiten.

Wij informeren u ook dat het strikt verboden is om eten en drinken – al dan niet alcoholisch – dat in het etablissement verstrekt wordt, mee te nemen buiten het etablissement.

Bescherming en veiligheid

Bescherming en veiligheid zijn ieders verantwoordelijkheid. Als u gevaarlijk of mogelijk illegaal gedrag waarneemt tijdens uw verblijf dan moet u onmiddelijk het bewakingspersoneel of een andere medewerker hiervan op de hoogte stellen. Dit kan door telefoonnummer 9 te bellen of hulp te vragen aan een personeelslid. 

1.1. Drugs en andere illegale middelen

Gebruik en bezit van drugs en andere illegale middelen valt onder de internationale en plaatselijke wetgeving. Gasten die deze wetten overtreden kunnen gearresteerd en berecht worden door de bevoegde rechtbank en het is mogelijk dat men het complex moet verlaten..

1.2. Wapens, explosieven en andere gevaarlijke voorwerpen

Wapens, explosieven en andere voorwerpen die een risico voorwenden of vormen voor personen of eigendommen zijn niet toegestaan. Deze voorwerpen worden in beslag genomen en er zullen maatregelen worden getroffen.

1.3. Onaanvaardbaar gedrag

Niet toegestaan zijn: ongepast gedrag, misbruik, aanranding, vandalisme, diefstal, geweld, het gebruik van valse identiteitsdocumenten, het consumeren van alcoholische dranken door minderjarigen (jonger dan 18 jaar), het bezit van illegale voorwerpen en elke andere vorm van agressief of illegaal gedrag.

1.4. Gedrag ten opzichte van het hotelpersoneel

Agressieve of beledigende taal tegen gasten, personeelsleden of andere personen wordt niet toegestaan.  

Gasten mogen beperkt toegankelijke zones of die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik door het personeel niet betreden.

1.5. Rust

Nergens in het complex zijn muziekapparaten toegestaan. Wij vragen u ook de rust van de andere gasten te respecteren door luide gesprekken en gezang te vermijden, met name tussen 22.00 en 9.00 uur.

1.6. Verantwoordelijkheid van ouders/voogd

In deze huisregels wordt met een minderjarige iedereen onder de 18 jaar bedoeld. Ouders en voogden zijn tijdens de vakantie verantwoordelijk voor hun gedrag en voor afdoende toezicht. Deze verantwoordelijkheid is altijd van kracht, ook als de ouder/voogd niet fysiek bij de minderjarigen aanwezig.

1.7. Alcoholische dranken

Van de gasten wordt verwacht dat ze altijd kunnen worden aangesproken op hun daden. Overmatig alcoholgebruik tast het oordeelsvermogen aan en vermindert de vaardigheid om potentieel gevaarlijke situaties te herkennen. Gasten die alcohol willen drinken moeten dit op een verantwoordelijke manier doen. Daarom kan de inname van alcohol door gasten binnen het complex indien noodzakelijk worden gelimiteerd.  

Het is uitdrukkelijk verboden in zwaar beschonken toestand het hotel te betreden. 

Het hotelpersoneel heeft het recht een zwaar beschonken klant te weigeren van dienst te zijn en indien nodig te weren met behulp van de autoriteiten. 

De minimale leeftijd om alcohol te mogen drinken is 18 jaar.

1.8. Tabak

Overeenkomstig Wet 42/2010 van 30 december (een wetswijziging van Wet 28/2005 d.d. 26 december) over sanitaire maatregelen ter beperking van tabaksgebruik en regulering van verkoop, levering en gebruik, is roken in Houm Plaza Son Rigo strikt verboden. Er mag alleen worden gerookt in de open lucht en indien van toepassing in hotelkamers speciaal voor rokers. Of hiervan sprake is, staat aangegeven in de kamer.

Voor het comfort en het vakantieplezier van onze gasten zijn alle kamers in principe “niet roken”. Gasten kunnen roken op het balkon van de kamer en moeten de tabaksresten  naar behoren verwijderen. Om tabaksproducten te kopen, bezitten of consumeren moeten gasten minstens 18 jaar oud zijn.

Gedrag bij het zwembad

Het is niet toegestaan stoelen of ligbedden te reserveren. 

Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen die buiten het complex zijn gekocht.

Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden glaswerk te gebruiken voor het nuttigen van drankjes in de buurt van het zwembad. 

Ook is het niet toegestaan ballen of andere voorwerpen te gebruiken die andere zwembadgasten  kunnen storen of in gevaar brengen.

Luide draagbare muziekinstallaties of radio's zijn niet toegestaan.

Gedrag in de eetzaal

Het is niet toegestaan:

  • De eetzaal te betreden in badkleding, met strandslippers of in mouwloze shirts. 
  • Voedsel of drank mee te nemen uit de eetzaal. 
  • Alcoholische dranken aan minderjarigen te serveren.

Gedrag in de kamers

Er mogen geen meubels, decoratie of andere voorwerpen van kamer worden verwisseld. 

Het is niet toegestaan op de balustrade van het balkon of op andere beschermende barrières te zitten of te klimmen. Ook mogen gasten de veiligheidsvoorzieningen niet aanraken. 

Het is streng verboden vanaf een balkon het zwembad in te springen of van het ene balkon naar het andere te klimmen (“balconing”). Dit wordt gestraft als omschreven in paragraaf “Gevolgen”. 

De brandblussers zijn uitsluitend bedoeld voor noodgevallen waarbij vuur is betrokken.  

Gasten mogen zones met beperkte toegang of uitsluitend bedoeld voor gebruik door het personeel niet betreden. 

Ook ander gevaarlijk gedrag is niet toegestaan, inclusief de weigering om veiligheidsinstructies op te volgen.

Gevolgen

Wie zich niet aan de huisregels houdt, riskeert de volgende consequenties:

  • Tussenkomst van bewakingspersoneel, de touroperator, directie of politie.
  • Een vergoeding van de gast voor de veroorzaakte gebreken of schade en de reparatie hiervan.
  • Inbeslagname van illegale of verboden voorwerpen en smokkelwaar (deze kunnen aan de politie worden afgegeven).
  • Weigering van toegang tot het complex en afwijzing van toekomstige reserveringen.
  • Rapportering van de gebeurtenissen aan politie of justitie voor juridische maatregelen.
  • Uitzetting binnen enkele uren. Gasten die niet meer welkom zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor een nieuw onderkomen of een terugvlucht op eigen kosten. Ook de vereisten voor de documenten met betrekking de terugvlucht zijn de verantwoordelijkheid van de gast.

Huisregels helpen om alle gasten een veilige en prettige vakantie te garanderen.

Alvast bedankt voor het naleven van de regels! We hopen dat je de vakantie van je leven hebt.

We gebruiken eigen cookies en van derden om onze diensten aan te bieden, publiciteit te laten zien en statistische gegevens te verzamelen. Als u verder surft, gaan we ervan uit dat u dit toelaat. U kunt informatie vinden over hoe u de cookies in uw browser kunt uitschakelen op (enlace) Google.