+34971491511

Houm ervaringen

We laten je de meest authentieke Mallorca zien

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

yoga al atardecer playa

Basisinformatie over bescherming van persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke:

Ca´n Moner de s´Arenal, S.A.

NIF ESA07204381

Av. Son Rigo, 13, 1º

07610. Palma de Mallorca

Telefoon: 971265710

email: privacidad@houmhotels.com

Functionaris voor gegevensbescherming: Niet beschikbaar.

Doel: Het verlenen van gecontracteerde diensten, van de bijbehorende boeking van de hotelkamer, met administratieve, boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

Legitimiteit: Uitvoering van een overeenkomst voor diensten op het gebied van hotelaccommodatie.

Ontvanger: Er worden geen gegevens aan derden prijsgegeven, behalve bij wettelijke verplichting en aan rechtshandhavingsinstanties conform wet 1/1992, gewijzigd door wet 11 van juli 2013.

Geautomatiseerde besluiten: Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen noch profielen opgesteld.

Internationale overschrijvingen: Er wordt niet gedaan aan.

Criteria voor gegevensbewaring: De gegevens worden vernietigd bij het afronden van de dienstverlening en de relatie met het bedrijf, behalve bij vereisten van wettelijke bescherming.

Rechten: U kunt uw rechten uitoefenen op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar, beperking van de bewerking, overdraging van gegevens aan derden en geen onderwerp te zijn van geïndividualiseerde besluiten. U kunt ook de verleende toestemming intrekken via het postadres en e-mailadres als vermeld in de alinea Verantwoordelijke, met aanduiding van het recht dat u uitoefent en daarbij een fotokopie van een officieel document ter identificatie. U kunt reclameren bij de toezichthoudende autoriteit.

Laatste datum van herziening: 20/6/2018

Privacybeleid

1. Met het oog op Organieke Wet 15/1999 van 13 december op Bescherming van Persoonsgegevens laat CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. de gebruiker weten dat er een bestand bestaat met persoonsgegevens. Het is aangemaakt met gegevens die zijn verkregen via de website voor en door CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. onder diens verantwoordelijkheid en met als doel informatie, dienstverlening en/of verkoop van producten die op de website worden aangeboden. Dit bestand is ingeschreven in het meldingsregister (Registro General de la Agencia de Protección de Datos) onder de naam KLANTEN/GEBRUIKERS (CLIENTES /USUARIOS).

2. De gebruiker/klant aanvaardt uitdrukkelijk de opname van gegevens die gedurende navigatie op de website of door het invullen van een formulier worden verkregen. Ook gegevens die het resultaat zijn van een mogelijke commerciële band worden opgenomen in een automatisch bestand met persoonsgegevens zoals genoemd in de eerste paragraaf. Gedurende het proces van gegevensverkrijging op webpagina's waarin om gegevens wordt gevraagd (via een hyperlink of d.m.v. opname in het formulier zelf) wordt de klant ingelicht over het al dan niet verplichte karakter van het verstrekken van deze gegevens. Wij vragen aan elke klant die besluit zich op de website van ons bedrijf te registreren gegevens die nodig zijn voor de doel van de activiteiten van ons bedrijf.

3. De klant heeft met betreking tot de in de vorige paragraaf omschreven gegevens rechten die zijn erkend in Organieke Wet 15/1999, in het bijzonder het recht op toegang, rectificatie, annulering van de gegevens of bezwaar waar van toepassing. Elke klant kan dit doen met een aanvraagformulier waarom per e-mail kan worden verzocht. Het geschreven en ondertekende verzoek kan worden verstuurd naar het volgende postadres: CA´N MONER DE S´ARENAL S.A. - CALLE Avenida Son Rigo nº 13, 1º - 07610 PALMA DE MALLORCA of door middel van een e-mail aan OFICINA@HOUMHOTELS.COM. In beide gevallen moet een fotokopie van het identiteitsdocument van de klant worden bijgevoegd. 

4. CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. laat weten dat als een KLANT zich wil registreren op WWW.HOUMHOTELS.COM hem of haar om een aantal verplichte gegevens wordt gevraagd, zoals reeds vermeld. Als deze niet worden verstrekt is het niet mogelijk zich aan te melden voor de website van CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. Alle klanten zijn verplicht te garanderen dat de gegeven informatie exact en geldig is.

5. De KLANT accepteert dat CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. cookies en een IP-tracer kan gebruiken om gegevens voor statistische doeleinden te verzamelen.

6. CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. is verplicht om de gegevens in bovengenoemd bestand vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met het doel ervan. Ook is het bedrijf verplicht de gegevens veilig te bewaren en maatregelen te nemen om wijziging, verlies en ongeoorloofde toegang of manipulatie te voorkomen; dit alles in overeenstemming met Koninklijk Besluit RD 1720/2007 waarin de regels worden goedgekeurd voor de uitvoering van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

7. De persoonsgegevens die ons worden gegeven zullen automatisch worden verwerkt en opgenomen in geautomatiseerde gegevensbestanden van CA´N MONER DE S´ARENAL B.V. Dit is de eigenaar van de bestanden en is conform de geldige wetgeving naar behoren geregistreerd in het meldingsregister (Registro General de la Agencia de Protección de Datos).

In de formulieren van dit register waarin persoonsgegevens worden verzameld, worden verplichte velden aangegeven die moeten worden ingevuld ter registratie. De vragen over persoonlijke gegevens zijn vrijwillig tenzij het tegendeel wordt vermeld. Als de vragen niet worden beantwoord, heeft dit geen negatieve invloed op de service tenzij anders vermeld.

8. De automatische verwerking van de verzamelde persoonsgegevens als gevolg van aanvraag, gebruik of contractering van een product, dienst of andere transactie of operatie via deze website (inclusief gegevens die klanten verstrekken voor het publiceren van advertenties) heeft als hoofddoel het onderhouden van de eventuele contractuele relatie die wordt aangegaan met de eigenaar van de website. 

9. De gegevens zullen tevens worden gebruikt voor verwerking, administratie en verlening of uitbreiding van diensten waarvoor de klant zich wil opgeven of die hij wil gebruiken, bijvoorbeeld: 

  • Als hij of zij zich heeft opgegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven dan worden de gegevens alleen gebruikt voor de afhandeling van het versturen van de nieuwsbrief. 
  • Als hij of zij zich instemming heeft gegeven voor het toesturen van reclame dan worden de gegevens alleen gebruikt voor de afhandeling van het versturen van reclame via traditionele of elektronische weg. De gegevens die aan ons worden verstrekt via e-mailadressen of het contactformulier op de website zullen uitsluitend worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen die ons via deze weg worden gesteld.

Dit alles geschiedt conform art. 22.1 en 22.2 van wet 34/2002 d.d. 11 juli met betrekking tot de informatiemaatschappij en elektronische handel, gewijzigd in het kader van art. 4 van koninklijk besluit-wet 13/2012 in een nieuwe tekst. 

10. Dit bedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Deze en andere informatie waarover het beschikt of waar toegang tot kan worden gekregen via het systeem, worden echter aan de bevoegde autoriteiten onthuld als daar om wordt verzocht overeenkomstig de toepasselijke wetten en regels. Persoonsgegevens kunnen voor eerdergenoemde doeleinden worden bewaard in bestanden op naam van CA´N MONER DE S´ARENAL B.V., ook na het beëindigen van de relatie die is aangegaan via de website van het bedrijf. De gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de door de wet vastgestelde termijn voor inzage door juridische of administratieve instanties.

We gebruiken eigen cookies en van derden om onze diensten aan te bieden, publiciteit te laten zien en statistische gegevens te verzamelen. Als u verder surft, gaan we ervan uit dat u dit toelaat. U kunt informatie vinden over hoe u de cookies in uw browser kunt uitschakelen op (enlace) Google.